Konstrukcja

Konstrukcja budynku.

Konstrukcję budynku - ściany, strop i dach wykonujemy z prefabrykowanych elementów, budując je w profesjonalnym warsztacie z certyfikowanego drewna klasy C24, suszonego komorowo i czterostronnie struganego.

Konstrukcyjne poszycie ścian, stropów i dachu stężające budynek wykonujemy z płyty OSB-3 oraz z płyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie te elementy sporządzone na wymiar z doskonałą precyzją  są zawożone na plac budowy i montowane w całość za pomocą różnego rodzaju łączników w postaci gwoździ, śrub, zszywek czy łączników metalowych.

Drewno z którego tworzymy konstrukcje spełnia wymogi wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi normami, jest suszone komorowo, czterostronnie strugane, ze sfazowanymi krawędziami, o wilgotności maksimum 18 %.

Materiał przechodzi kontrolę by wyeliminować możliwe ślady kory, zarobaczenia, siniznę i zgniliznę, jest pozbawione dużej ilości sęków, pęknięć, krzywizny i wichrowatości.

Drewno posiada deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w Polskich Normach.

 

Przykładowy prefabrykat.

Pozioma belka dolna (podwalina) impregnowana jest ciśnieniowo. Posiada nawiercone otwory na kotwy M16 wiążące ścianę z płytą fundamentową w rozstawie maksymalnym 2000 mm). Do podwaliny montujemy słupki o osiowym rozstawie 400 mm. Góra słupków jest spięta podwójną belką wieńczącą (oczepem). Dolny oczep służy do montażu słupków prefabrykatu, górny do spięcia ścian kondygnacji na placu budowy i przenoszenia obciążeń z elementów konstrukcji wyższych kondygnacji takich jak strop i dźwigary dachowe.

Prefabrykaty posiadają różnorakie otwory pod okna i drzwi. Nadproża (belki nad otworami okiennymi i drzwiowymi) są wykonane jako zamknięta skrzynka drewniana, złożona z poziomych i pionowych belek. Środek takiej skrzynki jest wypełniony izolatorem termicznym, by maksymalnie docieplić konstrukcję. Nadproże montowane jest między słupkami w module 400 mm, oparte jest również obustronnie na dodatkowych słupkach ościeża.

Prefabrykaty kształtujące narożnik domu są dodatkowo wzmocnione dwoma słupkami; jeden zamyka narożnik zewnętrzny, drugi służy podparciu wewnętrznej okładziny wykończeniowej.

Ściany prefabrykowane parteru po ustawieniu na płycie fundamentowej podlegają precyzyjnej kontroli wymiarów, a następnie rektyfikacji. W prosty i szybki sposób korygujemy wszystkie narożniki domu nietrzymające kąta 90 stopni. Koniec z „niewinklowymi ścianami”!

Po tej czynności przychodzi kolej na montaż górnego oczepu (wieńca drewnianego). Ściany na etapie produkcji są wyposażone w podkładki tłumiąco-uszczelniające połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami. Oczep górny przylega do dolnego w sposób uniemożliwiający penetrację zimnym powietrzem. Ponadto wszystkie drgania ze stropu nad parterem są tłumione, zapewniając dodatkowy komfort użytkowania.

Gotowe prefabrykaty dźwigarów montujemy w rozstawie 400 mm (w miejscu słupków ścian parteru) dzięki czemu szerokość przekroju belek i krokwi jest znacznie zredukowany, a co za tym idzie ich ciężar jest niewielki. Pozwala nam to na łatwy transport na plac budowy. Przykładowo: montaż wszystkich dźwigarów na wieńcu drewnianym ścian parteru zajmuje około 3 godziny.

Konstrukcja dachu z dźwigarów jest dwuspadowa o kącie nachylenia połaci 45°, pas górny dźwigara łączony z pasem dolnym, jętkami i skratowaniem za pomocą płytek kolczastych wciskanych na warsztacie.

Od spodu belek stropowych (dolnego pasa dźwigarów) przykręcamy ślepy pułap, służący przeniesieniu obciążeń pochodzących od warstw wygłuszających, międzykondygnacyjnych.

Całość konstrukcji drewnianej stężamy za pomocą pojedynczej warstwy z płyt OSB-3 gr. 22 mm, montowanej z dylatacją 3 mm między płytami. Miejsce ich montażu to ściany zewnętrzne, strop nad parterem, góra dźwigarów dachowych. Uzyskujemy dzięki temu tarcze stężające budynek we wszystkich kierunkach. Płyty łączymy w słupkach prefabrykatu, gwoździami co 150 mm, po obwodzie co 300 mm. Płyty kładziemy „na mijankę”, by uniknąć krzyżowych połączeń. Płyty łączymy również jak najdalej od wszelkich otworów.

 

Zalety wykonanej w ten sposób konstrukcji drewnianej budynku to:

  • Znakomita izolacyjność cieplna budynku, wpływająca na obniżenie kosztów za energię
  • Bardzo zdrowy mikroklimat budynku. Drewno jest surowcem naturalnym, samoregulującym wilgotność, poza tym zastosowane przez nas drewno nie potrzebuje dodatkowej ochrony przed korozją biologiczną – proces suszenia komorowego skutecznie je eliminuje, co za tym idzie stosujemy mniej chemii w naszych budynkach.
  • Znacznie skrócony czas montażu –niepotrzebne są przerwy technologiczne na takie czynności jak wysychanie betonu, a gotowe prefabrykaty powodują skrócenie budowy do dwóch miesięcy.
  • Możliwość budowy w zimie
  • Obniżona masa całego budynku powoduje znaczną oszczędność na fundamentach
  • Bardzo łatwa przebudowa lub modernizacja gotowego budynku
  • Precyzja wykonania bardzo ważna podczas budowy budynku pasywnego
  • Brak odgłosów skrzypienia podczas użytkowania - użyte drewno nie odkształca się podczas schnięcia, ponieważ już od początku jest suche, płyty OSB-3 montowane z zachowaniem odpowiedniej dylatacji

Comments are closed.